Ilka Lopes Santoro Ana Luisa Godoy Fernandes
CTIT UFMG