Anita Hilda Straus Takahashi Silvia Daher
CTIT UFMG