Gilmar Fernandes do Prado Luciana Yuki Tomita
CTIT UFMG