Juliana Minardi Nascimento Elisa Mieko Suemitsu Higa
CTIT UFMG