Celina Tizuko Fujiyama Oshima Guacyara da Motta
CTIT UFMG