Mirian Akemi Furuie Hayashi Ricardo Sobhie Diaz
CTIT UFMG